Щори от текстил

Щорите могат да бъдат монтирани на места където не може да се постави перде.Платовете се подбират както при пердетата.

София, ул. Екзарх Йосиф № 8
02 983 54 48, 02 952 44 53
0875 118 857